20 kroků, bez kterých se neobejdeme při zprostředkování prodeje nemovitosti.

12.01.2021

POSUĎTE SAMI, ZDA NAŠE PRÁCE STOJÍ ZA TO


1) SEZNÁMENÍ SE S NEMOVITOSTÍ:

Abychom se dokázali řádně seznámit s celou nemovitosti, vyžádáme si od majitele veškerou dokumentaci, tiskopisy, povolení, ohlášky, vyúčtování energií, revizní zprávy a další dokumenty s tím spojené. Zároveň si originálním výpisem z katastru nemovitostí ověříme veškeré právní vady, věcná břemena, zástavní práva a případná další omezení, která mohou být s nemovitostí spojena.

Jsme díky tomu dokonale informovaní na schůzky s potencionálními kupci a zároveň nám tyto dokumenty pomůžou s cenotvorbou a předcházíme tak případným, na první pohled skrytým, komplikacím.

2) ANALÝZA PRODEJNÍ CENY:

Na základě zjištěných informací, nabídkových cen v okolí a realizovaných prodejních cen, které máme k dispozici, pro klienty vypracujeme analýzu prodejní ceny a stanovíme jednotlivá prodejní pásma s ohledem na vámi požadovanou rychlost prodeje. Samozřejmě s cílem dosáhnout co nejvyšší ceny.

3) HOMESTAGING:

O tom, co to homestaging je, jsem už dříve psal článek, ten si můžete připomenout přímo v tomto odkazu www.reality-instyle.cz/l/homestaging/ . Mimo jiné jsem se tam rozepsal o tom, jak je důležitý pro nabízení nemovitosti. Díky homestagingu dokážeme i v úplně prázdné nemovitosti vytvořit příjemné prostředí a to jak na fotografiích, tak i při osobních prohlídkách. 

Čísla mluví jasně, díky homestagingu jsou kupující ochotni zaplatit o 5-10% více a prodej nemovitosti se několikanásobně zrychlí.
Bohužel není tato služba u mnohých realitních kanceláří samozřejmostí. Já jsem pyšný, že my vám ji bez výjimky můžeme nabídnout vždy.

4) PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE:

Naším standardem je, že každou nemovitost - i ten nejmenší byt v původním stavu, vždy fotografujeme profesionálně. Profesionální fotky nám pomáhají prodávat nemovitosti rychleji a za vyšší prodejní cenu. Standardem jsou rovněž pohledové fotografie pořízené dronem. Precizní příprava a fotografie nemovitosti jsou jedním z hlavních aspektů úspěšné prezentace.
Možná byste se divili, kolik realitních kanceláří, ještě dnes, jednoduše nafotí byt při první prohlídce na telefon a tyto fotky používá v inzerci.

Náhled našich prezentací a doprovodné informace k tomuto tématu naleznete na:

www.reality-instyle.cz/profesionalni-prezentace

www.reality-instyle.cz/l/kvalitni-prezentace-proda-ci-pronajme-vasi-nemovitost-o-20-draz-a-o-30-rychleji/

5) WEBOVÉ STRÁNKY NEMOVITOSTI:

Podrobně zpracovaný osobní web nemovitosti nabízí potencionálnímu zájemci kompletní souhrn informací a dokumentů, které nám běžné realitní portály nemohou nabídnout. Na pár takových zpracování osobních webů se můžete sami podívat :

www.inopark.cz

www.greenhills.cz

www.dumpodoli.cz

www.vlcnov1272.cz

www.dumnasalasi.cz

www.dumstaremesto.cz

www.relaxparktrebon.cz

www.trebonapartment.cz

Nejde ale jen o komplexní informace a přehlednost, to je spíše jen něco navíc. Zásadním benefitem těchto internetových stránek je především to, že díky jejich individualitě můžeme snáze zacílit okruh potencionálních klientů při propagaci.

Dnes už nám jednotlivé reklamní kanály umožňují cílit na zákazníky na základě věku, povolání nebo dokonce rodinného stavu. Více informací opět naleznete na našem webu: www.reality-instyle.cz/l/privatni-web-efektivni-nastroj-pro-prodej-vasi-nemovitosti/

6) PŮDORYSNÁ ŘEŠENÍ, VIZUALIZACE:

Pokud nemáte výkresovou/projektovou dokumentaci, tak ani to nevadí, poradíme si a v rámci této služby si celou nemovitost zaměříme, vypracujeme studii půdorysného řešení, pohledy na stavbu a při nadstandardu služby následně necháme nachystat 3D vizualizace nebo Virtuální staging pro reálnou představu možného budoucího vzhledu nemovitosti.

7) VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY NEBO-LI 3D SCAN NEMOVITOSTI:

Další ojedinělá, zvlášť v dnešní corona krizové době velmi užitečná, služba, která může kupujícímu poskytnout reálnou prohlídku nemovitosti bez osobní návštěvy a to z pohodlí svého domova formou telefonu, počítače nebo tabletu. Prodávajícím to zároveň ušetří mnohdy i několik hodin stráveného času s přípravou a úklidem před prohlídkou nemovitostí.

8) NADSTANDARDNÍ REALITNÍ MARKETING:

Vaší nemovitosti podpoříme placenou reklamou v obsahové síti Google a Seznam. Námi nabízené nemovitosti podpoříme propagací na sociálních sítích Facebook a Instagram. Správně napsaným textem a poutavým videem dosáhneme dalšího cenného sdílení.

9) LOKÁLNÍ KAMPAŇ V OKOLÍ NEMOVITOSTI:

Víme, že mnoho zájemců o koupi se rekrutuje právě z okolí nemovitosti. Pokud si budete přát umístíme na vaši nemovitost reklamní banner, který osloví kolemjdoucí a lidi ze sousedství.

10) PROPAGACE NEMOVITOSTI NA YOTUBE KANÁLU:

Pokud se společně rozhodneme, že vyhotovíme videoprohlídku nemovitosti, což maximálně doporučujeme, samozřejmostí je prezentace na našem YouTube kanálu se spuštěním placené YouTube reklamy. Nespokojíme se však jen s vložením videa. Vaši videoprohlídku zacílíme na předem vybraný segment potenciálních kupujících a díky placené reklamě docílíme toho, aby se těmto uživatelům Vaše video ukazovalo před každým spuštěním jakéhokoliv videa. Více informací naleznete na: www.youtube.com/watch?v=F7x5hyy6QMM

11) STANDARDNÍ REALITNÍ INZERCE:

Sreality.cz, reality.cz, reality.idnes.cz - Samozřejmostí je pro nás propagace nemovitosti formou klasických, ale ověřených realitních portálů. Vaši nemovitost budeme v jeden okamžik inzerovat na 30 realitních portálech. Portálů je samozřejmě daleko víc, ale inzerce na okrajových portálech, ze kterých jsme nedostali za celý rok jedinou odezvu, nám nedávala smysl.

12) PROHLÍDKY NEMOVITOSTI:

Při každém zájmu o prohlídku nemovitosti budeme vždy k dispozici osobně. Prohlídky nejraději realizujeme bez účasti majitele, a to ze dvou důvodů. První je, že tím majiteli chceme ušetřit drahocenný čas. Druhý je, že se to tak prostě má dělat. Anonymita a obchod bez emotivních komplikací. Například v Americe se kupující s prodávajícím nepotkají ani u podpisu kupní smlouvy. Každá strana má totiž svého realitního poradce, který hájí její zájmy a vše za ni vyřizuje. Samozřejmě není podmínkou. Vždy budeme respektovat přání majitele.

13) PRAVIDELNÝ REPORT PRODEJE:

V rozpětí každých 7-14 dnů pro prodávajícího zpracováváme report vztahující se k prodeji dané nemovitosti. Uvedeme přehledy prohlídek, kontakty, předložené cenové nabídky, statistiky návštěvnosti nabídky na privátním webu a další data, která máme k dispozici.

14) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - PENB:

Ve spolupráci s ateliérem Ing. Františka Švadleňáka pomůžeme s vyhotovením průkazu energetické náročnosti budovy, který je každý prodávající povinen předložit kupujícímu nejpozději v den podpisu kupní smlouvy - www.svadlenakprojekty.eu

15) REZERVAČNÍ SMLOUVA:

Ověříme bonitu kupujícího a až poté majitele vyzveme ke společnému podpisu trojstranné rezervační smlouvy. Smlouvou si potvrdíte společný zájem prodat a koupit, dle jasně daných podmínek a požadavků, které budou součástí dobře připravené rezervační smlouvy.

16) PŘÍPRAVA SMLUVNÍ DOKUMENACE:

V 90 % případů bude kupující nákup financovat hypotečním úvěrem. Pětačtyřicet dnů je průměrná doba od podpisu rezervační smlouvy po vyhotovení odhadu, schválení hypotečního úvěru, přípravu úvěrové a zástavní smlouvy a podpisu kupní smlouvy. I během této doby jsme s majitelem v kontaktu a pravidelně informujeme o stavu vyřizování. Pokud budeme rovněž hypotečním úvěrem kupujících částečně nebo úplně vymazávat hypoteční úvěr prodávajícího, který na nemovitosti vázne, vysvětlíme veškeré potřeby a zajistíme veškeré podmínky pro vzdání se potřebných zástavních práv a souvisejících zápisů dané banky. Během této doby necháme u Mgr. Mojmíra Náplavy nebo Mgr. Tomáše Raby, specialisty na realitní právo, připravit kupní smlouvu a smlouvu o advokátní úschově. Budete-li si to prodávající nebo kupující přát, můžeme úschovu finančních prostředků realizovat pomocí bankovní nebo notářské úschovy. Nemáme s tím jediný problém - www.akn.cz

17) UZAVŘENÍ SMLUVNÍ DOKUMENTACE:

Jakmile budeme mít schválené znění kupní smlouvy, smlouvy o úschově a kupující bude mít podepsanou úvěrovou smlouvu, můžeme přistoupit ke společnému podpisu veškerých dokumentů. Šetříme majiteli čas. Vše proběhne v jeden den na jednom místě. Podepsané dokumenty kupující doručí do banky. Kupující i banka načerpají peníze do úschovy a jakmile bude v úschově 100 % kupní ceny nebo potřebná část dle smlouvy o úschově, doručíme za všechny strany dokumenty na katastrální úřad, zaplatíme příslušné správní poplatky a pohlídáme jednotlivé vklady.

18) VÝPLATA PENĚZ Z ÚSCHOVY:

Jakmile katastrální úřad zapíše zástavní i vlastnické právo a naopak vymaže např. zástavní právo původní, budeme všechny strany ještě ten den informovat a domluvíme se s na předání nemovitosti novému majiteli. K výplatě uschovaných peněz je potřeba splnit pár podmínek. Tou hlavní je doložit advokátovi nový list vlastnictví a vyrozumění o provedení vkladu, které majiteli zasílá přímo katastrální úřad. Vše za majitele uděláme a postaráme se o to, abyste měli peníze za prodej co nejdříve na svém účtu.

19) PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI A PŘEPIS MÉDIÍ:

Po úspěšném převodu vlastnického práva se s bývalým a novým majitelem domluvíme na oficiálním předání nemovitosti. Samozřejmostí je, že připravíme veškeré protokoly/formuláře a pomůžeme s přepisem veškerých médií.

20) SPOLEČNÉ ZAKONČENÍ ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE:

Pro někoho je prodej nemovitosti zkušeností, kterou pozná jednou nebo dvakrát v životě. Pro někoho kdo se nemovitostmi zabývá je tato zkušenost jednou z mnoha. Každopádně v této době budeme mít společně několik desítek hovoru, nespočet e-mailových komunikací a nemalé množství osobních setkání.

I když tuto možnost necháme samozřejmě na vás, není nic příjemnější než si zajít na dobrou večeři a při ní zakončit úspěšnou spolupráci.

Věřím, že jsem vám tímto povídáním malinko otevřel oči, jak by kvalitní služby realitní kanceláře měli vypadat, ale především, že jsem vás ujistil v tom, že naše kancelář je správná volba. 

Příjemný zbytek dne, M. Groulík.

INSTYLE REAL ESTATE s.r.o.

+420 604 924 103

instyle@reality-instyle.cz

www.reality-instyle.cz

Zerzavice 2146 - 686 01 Staré Město

Czech Republic