Rodinný dům Kudlovice - Každý problém má své řešení!

04.03.2021

Starší nemovitosti někdy znamenají starosti. Přeci jenom před padesáti, sedmdesáti i sto lety se rodinné domy projektovali a povolovali trošku jinou formou, než je tomu dnes. Nejčastěji vznikl na papíře nákres tužkou, na kterém šlo vidět, jak bude předběžně nemovitost vypadat a jaké bude její dispoziční řešení. Stavební povolení tak standardně nebylo požadováno.

Když se vlastník rozhodl, že k domu něco přistaví, ať už zemědělské stavení, garáž nebo pergolu, většinou se na povolení nikoho neptal a stavbu prostě postavil. Při dnešních legislativních opatřeních tyto nemovitosti trpí. Sami jsme se s takovým problémem setkali právě při prodeji rodinného domu v Kudlovicích.

Jedná se o nemovitost z 30. let minulého století a dochováno k ní, na příslušeném Obecním úřadu v Kudlovicích nebo na Stavebním odboru v Uherském Hradišti, není vůbec nic. Zápisem v katastru nemovitosti je evidována stavba určitých parametrů, které však neodpovídají skutečnému provedení.

K rodinnému domu byla historicky přistavěna technická část domu, koupelna, zemědělské stavení a garáž. Se stavbou samotnou jsou tedy spojené části, které mají více než 120 m2.

Pokud nemovitost financujete z vlastních zdrojů, všeobecně vám může být zápis v katastru nemovitostí jedno. Neřešíte bankovní financování nemovitosti a převod vlastnického práva vám přes příslušný katastrální úřad projde bez jakýchkoliv problémů. Samozřejmě si i v takovém případě nemovitost zaslouží dát po právní stránce do pořádku. Nikdy totiž nevíte, kdo si tohoto nedostatku všimne.

Když je ale kupující pečlivý a navíc řeší bankovní financování, příslušný odhadce, který daný posudek zástavy pro banku zpracovává, dojde v takovém případě k rozhodnutí, že bance nedoporučí předmět zástavy jako vhodný, jelikož se na něm nachází tzv. "černé stavby".

Na základě toho vydá odhadce stanovisko, že musí prodávající zajistit kompletní nápravu, jinak nebude možné zajistit správné bankovní financování. Standardně odhadce v takovém případě požaduje zpracovat tzv. "pasport" stavby, který spočívá v zaměření vnitřních částí budov a vyhotovení základní části dokumentace - půdorysná schémata, pohledy, řez stavby. Zároveň si vyžádá geometrické zaměření nemovitosti a její nový, opravený zápis do katastru nemovitostí.

Zní to složitě, zní to jako pořádný problém, ale nemusíte mít strach. O všechno se i v tomto případě v rámci našich služeb postaráme samozřejmě my.

Je důležité mít na sebe navázané jednotlivé činnosti - tedy ideálně projektanta, geodeta a odhadce.

Již v předstihu jsme si na nemovitosti poslali hlavní dotčené osoby, aby byly realizačně a časově připraveni nám pomoci se zpracováním. Následně jsme v rámci financování udělali návštěvu s odhadcem, který zpracoval posudek a vyhodnotil veškerá rizika a potřeby, které bude potřeba napravit.

Jakmile jsme měli vše k dispozici, mohli jsme projednat podrobnější podmínky zpracování na příslušeném SÚ v Uherském Hradišti a začít projekční a geodetické práce.

Díky dlouhodobé spolupráci mezi jednotlivými články znamenala tato, na první pohled značná, komplikace při prodeji jen drobné zdržení.

Jak zmiňuji téměř v každém článku, kvalitní služby realitní kanceláře nejsou jen o to rychlém prodeji. Jsou především o komplexnosti a tu u nás vždycky najdete.

Pokud můžeme s nemovitostí pomoci i vám, budeme moc rádi, když se nám ozvete.

Mějte se moc hezky, Michal Groulík a InStyle Real Estate s.r.o.


Pokud máte jakýkoliv dotaz, jsme vám plně k dispozici.