Jak se realitních kanceláří dotýká situace s novelou AML zákona?

26.01.2021

Jelikož se Finanční analytický úřad začíná na realitní trh zaměřovat čím dál tím více, snažíme se maximálně zabezpečit, jak naší činnost, tak správné provedení našich realitních obchodů.

Realitní kancelář jako zprostředkovatel realitního obchodu má dle nového znění AML zákona nové povinnosti, které se významně dotknou obou smluvních stran, tedy jak prodávajícího tak kupujícího. Nově je v zákoně realitní zprostředkovatel uveden jako povinná osoba při zprostředkování kupní smlouvy a smlouvy o převodu družstevního podílu. To v praxi znamená, že zástupce realitní kanceláře bude povinen ověřit, odkud pocházejí finance, ze kterých se bude hradit koupě nemovitosti. Zároveň pokud přijímáme jakoukoli peněžní částku od klientů, nejčastěji rezervační zálohu, tak nám takový klient musí sdělit původ peněz a prokázat svojí osobní totožnost. Bližší specifikace naleznete v tomto článku níže.

Povinnosti se netýkají pouze zprostředkovatele (realitní kanceláře), ale také schovatele kupní ceny. Týká se to tedy také všech notářů či advokátů, u kterých je uschována kupní cena jakékoliv realitní transakce. Což u našeho právního zástupce i spolupracujícího notáře vždy řešíme.

Jaký bude tedy postup?

Osobní identifikace klienta: Před poskytováním realitních služeb je naše kancelář povinna provést osobní identifikaci klienta na základě předložení průkazu totožnosti (OP, pas či jiný právně přijatelný dokument) a to bez ohledu na to, jakou částku na účet realitní kanceláře daná osoba skládá.

Identifikace klienta a jeho kontrola: Jak jsem zmiňoval výše, musíme si vyžádat od klienta doložení, jak přišel k penězům, za které chce koupit zvolenou nemovitost z naší nabídky. Ať už to jsou osobní úspory, dar, zápůjčka, úvěr apod. Současně naše klienty upozorňujeme, aby veškeré finanční prostředky posílali ze svých účtů, které jsou registrovány na jejich jméno uvedené v jednotlivých smlouvách.

Pokud tedy po klientovi chceme ukázat průkaz totožnosti a doptáváme se, kde daný klient přišel k finančním prostředkům ke koupi, tak to není z důvodu naší zvědavosti, ale protože nám to nařizuje výše uvedený zákon.

Co děláme, pokud máme podezření na nelegální původ finančních prostředků klienta?

Zástupce realitní kanceláře, advokát, notář či jiná osoba vystupující jako schovatel má v určitých situacích povinnost oznámit Finančně analytickému úřadu klienta, u kterého má podezření, že se může jednat o tzv. praní špinavých peněz, přičemž o tom klienta nemusíme informovat. Ač jsme tuto "nepříjemnost" nemuseli doposud s nikým řešit, v praxi našeho advokáta i notáře je několik případů, kdy prokazované prostředky nebyly z legálního zdroje.

Věřím, že při dalších spolupracích bude toto ověřování jen formalita a novela tohoto zákona se nikoho z nás nedotkne.

Pokud máte zájem o nahlédnutí do našich AML formulářů, můžete si je níže stáhnout do svého počítače.

Mějte se hezky, M. Groulík - InStyle Real Estate s.r.o.