Daň z nemovitých věcí – Jaké jsou v tomto směru vaše povinnosti?

08.01.2021

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Pořídili jste si v roce 2020 nemovitost a nevíte, že z toho pro vás plynou další podmínky vůči příslušnému finančnímu úřadu? Pokud jste v loňském roce získali nemovitost do svého vlastnictví, vzniká vám jako novému majiteli každoroční povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí. K této dani se musí přihlásit speciálním daňovým přiznáním nejpozději do konce ledna příslušného kalendářního roku, za který daň poprvé platíte. Za loňský rok je tedy vaše povinnosti do 31. 1. 2021, avšak na základě aktuální situace v České republice byl tento termín posunut až do konce dubna tohoto roku.
Jakmile již jednou daňové přiznání podáte a v průběhu dalšího roku nebo několika dalších let nedojde ke změnám, už vám každoročně přijde jenom složenka s vypočtenou daní.

V jakých případech a kdy musíte podat daňové přiznání a jak se příslušná daň platí?

Ať už k 1. lednu vlastníte bytovou, nebytovou jednotku, dům nebo pozemek, musíte za takovou nemovitost u příslušného finančního úřadu zaplatit daň z nemovitosti. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat každý, kdo v uplynulém roce nabyl jakoukoliv nemovitost vč. novostavby a je k 1. lednu jejím vlastníkem. Nezáleží na tom, zda nemovitost nabudete koupí, darem či dědictvím.

Stejně tak musíte nahlásit a podat nové daňové přiznání, pokud jste v rámci jednoho kraje prodali nemovitost, ale další nemovité věci stále vlastníte. Pokud již v daném kraji žádnou nemovitost nevlastníte, stačí prostým dopisem oznámit, že již nejste poplatníkem příslušné daně.

Daňové přiznání se odevzdává vždy finančnímu úřadu, v jehož kraji nemovitost leží. Pokud vlastníte více nemovitostí v jednom kraji, bude vám vyměřena daň v rámci jedné složenky. Pokud jste nakoupili nemovitosti v různých krajích, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti v každém kraji samostatně.

V jakých případech se daňové přiznání nemusí podávat?

Daňové přiznání na konci ledna (respektive dubna) nemusíte podávat, pokud jste se vlastníkem nemovitosti stali až po 1. 1. příslušného roku. V takovém případě totiž daň za tento rok platí bývalý majitel, který byl k rozhodnému datu 1. 1. vlastníkem nemovitosti. Vy budete své první přiznání k dani z nemovitých věcí podávat až následující rok.

Pozor ale, rozhodný je den, kdy byl podán návrh na vklad pro změnu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud byl podán návrh na vklad ještě v předcházejícím roce, ale zápis vkladu byl proveden v letošním roce, stali jste se přesto vlastníkem dané nemovitosti k datu podání návrhu na vklad. K tomuto dni náleží vám jakožto kupujícím právní podmínky realizovaného vkladu a tímto dnem se zpětně stáváte novými vlastníky.

Jak a kde vyplnit daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat několika způsoby. Pokud si nejste jisti, jak formulář vyplnit, můžete přijít na úřad osobně. Jinak můžete vyplnit přiznání z pohodlí svého domova. Na stránkách finanční správy si stáhnete elektronický formulář, který ručně vyplníte podle uvedeného návodu. Ten pak doručíte osobně, poštou, nebo přes datovou schránku patřičnému finančnímu úřadu.

Na co musíte být připraveni?

Pro správné vyplnění daňového přiznání je potřeba znát přesná data o nemovitosti včetně druhu pozemku, čísla parcel, na kterých nemovitost stojí nebo kterých jste spoluvlastníkem, výměru užitné plochy, plochy teras, balkónů, sklepů a další potřebné. Čím více toho máte, tím lépe.

A na závěr nesmí chybět shrnutí:
- Daňové přiznání podává každý, kdo v roce 2020 jakýmkoliv způsobem nabil nemovitou věc;
- Daňové přiznání taktéž podává ten, kdo svou nemovitost prodal, avšak ve stejném kraji nadále jinou vlastní;
- Běžně se daňové přiznání podává nejpozději do 31. 1., letos je ale tato lhůta prodloužena až do 30. 4.;
- Daňové přiznání podáváte v kraji, ve kterém se nachází vaše nemovitost;
- Daňové přiznání můžete podat buď to osobně přímo na úřadě, nebo elektronicky přes stránky finanční správy.

A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA ZÁVĚR - POKUD SI NEBUDETE S JAKÝMKOLIV KROKEM JISTÍ, TAK SE MŮŽETE OBRÁTIT NA MĚ. 

Rád vám se vším pomůžu.

Hezký zbytek dne a pohodový víkend, M. Groulík

INSTYLE REAL ESTATE s.r.o.

+420 604 924 103

instyle@reality-instyle.cz

www.reality-instyle.cz

Zerzavice 2146

686 01 Staré Město - Czech Republic