Info o ceně na dotaz

Prodej st. pozemku, Staré Město


Exklusivně nabízíme jedinečnou koupi stavebního pozemku s výměrou 597 m2 nacházející se na ulici Brněnská, Staré Město. Pozemek je v současné chvíli využíván ke komerčním účelům a nachází se na něm starší rodinný dům s číslem popisným. Rodinný dům je připojený na elektrické vedení. Obecní vodovod, kanalizace a přípojka plynu se nachází na hranici pozemku. Pozemek je rovinatý s uliční šíří od 13 do 18 metrů a délkou 37 metrů. Dle územního plánu lokalita nenabízí hlavní využití. Svým přípustným využitím je pozemek určen ke stavbám pro individuální bydlení, bytovou zástavbu, stavby občanského vybavení, nevýrobní služby, stavby pro administrativu, veřejná prostranství, parkování a garážování vozidel. Podmíněné přípustné využití je možné pro výrobu a výrobní služby, pokud svým provozem nenarušují užívání pozemků, staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území. Novou výstavbu lze řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby. V blízkosti pozemku se nachází veškerá občanská vybavenost: mateřské, základní a středí školy, dětská hřiště, lékařské služby, nákupní centrum, autobusová zastávka a další. Prohlídky jsou možné kdykoliv po předešlé domluvě.