NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

CENA POZEMKU JE STANOVENA NA 2.590.000,- KČ

CENA UVEDENA VČETNĚ VEŠKERÝCH POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ A REALITNÍ SERVIS

PRODEJ POZEMKU PRO INDIVIDUÁLNÍ RODINNOU VÝSTAVBU

MISTŘICE - JAVOROVEC


ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM POZEMKU:

Dovolujeme si vám nabídnout ke koupi lukrativní stavební pozemek o celkové výměře 1500 m2, který je situován v komfortní lokalitě obce Mistřice - místní část Javorovec. Pozemek je lehce svažitého charakteru a uliční šíři 16 metrů. Pozemek se nachází v plochách učených k individuální rodinné výstavbě.

Přímo k pozemku vede přístupová asfaltová komunikace a jsou přivedeny inženýrské sítě (voda, dešťová kanalizace, elektřina, plyn). Splaškovou kanalizaci plánu Obec Mistřice zrealizovat do dvou let. Odpady musí být v současné chvíli řešeny ČOV s možností budoucího výtlaku a napojení do splaškové kanalizace.

Veškerá vyjádření o existenci a možnosti napojení na inženýrské sítě jsou k dispozici od správců jednotlivých sítí a to na vyžádání v naší kanceláří.

PARAMETRY ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Pozemek je dle platného územního plánu obce veden v plochách pro individuální bydlení.

Hlavní využití je určeno výhradně pro stavby a zařízení související s hlavním využitím - tedy výstavba rodinných domů a ostatních doplňujících zařízení přímo související s bydlením v rodinných domech.

Stanovení podmínek prostorového uspořádání pro rodinné domy je následující:

  • Maximální výšková hladina zástavby může činit 2 nadzemní podlaží a podkroví s možností sklepních prostorů.
  • Způsob nové zástavby musí v prolukách respektovat a zohledňovat charakter okolní a případně původní zástavby.

PODMÍNKY PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU:

  • Na části předmětného pozemku, který je předmětem prodeje, bude postaven a řádně zkolaudován rodinný dům a to nejpozději do 5-ti let ode dne podpisu kupní smlouvy, přičemž minimálně 1 osoba bude mít následně na Obci Mistřice nahlášeno trvalé bydliště.
  • Bez souhlasu prodávajícího není možné během prvních 5-ti let ode dne podpisu kupní smlouvy převést nebo prodat pozemek na jinou osobu a to v případě, pokud by nebyly dodrženy podmínky stanoveny v předešlém bodě.
  • V případě, že bude pozemek nabízen k prodeji třetí osobě, vyhrazuje si prodávající předkupní právo - zpětný odkup v částce 90% původní kupní ceny.
  • Další podmínky jsou k dispozici na vyžádání v naší kanceláři.

LOKALITA:

Obec Mistřice se nachází ve velmi rychlé dostupnosti od Uherského Hradiště a to to nedaleko hlavního tahu z Uherského Hradiště do Zlína.

V obci se nachází vše za základní občanské vybavenosti: Obecní úřad, MŠ a ZŠ, praktický lékař, knihovna, obchod s potravinami, pohostinství, autobusová zastávka, dětská hřiště a mnohá další.

Jedinečnost této nabídky vám rádi představíme na osobní prohlídce na které se budu těšit.

Michal Groulík a InStyle Real Estate s.r.o.

KRÁSNÝ ROVINATÝ POZEMEK O CELKOVÉ VÝMĚŘE 1500 M2


VEŠKERÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST V BLÍZKÉM OKOLÍ


Přímo hranici nabízeného pozemku vede asfaltová komunikace a veškeré inženýrské sítě.

PŘÍJEMNÁ A KLIDNÁ LOKALITA


ONLINE REZERVACE PROHLÍDKY

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci Vám potvrdíme e-mailem.


KONTAKTUJTE NÁS

InStyle Real Estate s.r.o.

Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město

Michal Groulík

+420 604 924 103

instyle@reality-instyle.cz

Facebook

Instagram